емінарське заняття 2
Обмен учебными материалами


емінарське заняття 21. Сутність соціальної організації як системи взаємодії груп і спільностей.

2. Характеристика соціальної організації суспільства і його підсистем.

3. Закономірності виникнення і розвитку організацій в різних сферах суспільного життя.

4. Об'єктивні основи формування і вдосконалення організаційних структур управління.

Рекомендована література

: 2, 3, 7, 10, 14, 16, 18, 20

Тема 2.2. Соціальні інститути і соціальне управління

Характерні особливості соціальних інститутів, їх функції. Чинники, що визначають діяльність соціальних інститутів. Механізми інтеграції соціальних інститутів в економічне, політичне і соціокультурне середовище суспільства.

Роль соціальних інститутів в управлінні суспільними процесами, в забезпеченні стійких типів і форм соціальних зв'язків, в здійсненні соціального контролю. Види соціальних інститутів.

Особливості функціонування основних політичних інститутів в сучасному суспільстві: український і зарубіжний досвід. Соціальний інститут права. Соціальні інститути ринкової економіки. Інституційна динаміка в соціальній сфері. Трансформації соціальних інститутів, регулюючих демографічні і этноконфесіональні процеси в сучасному суспільстві..

Соціальні інститути як суб'єкти соціальної зміни і розвитку. Роль соціальних інститутів в ході трансформації українського суспільства.

Запитання для самоперевірки

1. Які характерні особливості соціальних інститутів?

2. В чому полягає роль соціальних інститутів в управлінні суспільними процесами?

3. Як відбуваються трансформації соціальних інститутів у сучасному суспільстві?

Завдання для самостійної роботи

5. Визначити чинники, що визначають діяльність соціальних інститутів..

6. Назвати механізми інтеграції соціальних інститутів.

3. Перелічити фактори, що впливають на інституційну динаміку в соціальній сфері.

Рекомендована література

: 2, 3, 7, 8, 14, 18, 20, 21, 32


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная